OSL

« Back to Glossary Index

LED OSL to skrót od Optically Stimulated Luminescence Light Emitting Diode. Oznacza on diodę elektroluminescencyjną wykorzystującą zjawisko optycznie stymulowanej luminescencji do generowania światła. Dioda LED emituje światło to powoduje uwalnianie światła z pułapek elektronowych w materiale OSL. Uwolnione elektrony rekombinują z jonami, emitując fotony i tworzą widoczne światło.

Zalety LED OSL

 • Wysoka wydajność świetlna
 • Długi czas świecenia
 • Niskie zużycie energii
 • Szeroki zakres temperatur pracy
 • Odporność na wstrząsy i wibracje

Jakie są główne zastosowania LED OSL?

 • Dozymetria promieniowania jonizującego
 • Czujniki optyczne
 • Oświetlenie przemysłowe
 • Oświetlenie turystyczne
 • Oświetlenie medyczne
 • Oświetlenie awaryjne